دهک  | dehak
میزان خرید تضمینی گندم Archives | دهک | dehak
  • خرید تضمینی گندم از ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تُن گذشت
  • یک مقام مسئول گفت: : تاکنون ۷ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت و مابقی پس از تأمین مالی به حساب کشاورزان واریز خواهد شد شعارسال:یک مقام مسئول گفت: براساس آخرین آمار بیش از ۹ میلیون و ۱۰۰ هزارتُن گندم از گندمکاران خریداری شده است. مومن نیافر مدیرکل داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران، درباره […]