دهک  | dehak
میزان تولید میگوی پرورشی Archives | دهک | dehak
  • ۸۵ درصد هزینه‌های آبیاری‌نوین را دولت می‌پردازد
  • وزیر جهاد کشاورزی گفت:دولت بیشترین تسهیلات بانکی را به اجرای طرح های آبیاری نوین، توسعه سطح زیر کشت گلخانه ای محصولات کشاورزی و تولید آبزیان پرورشی اختصاص داده و اکنون ۸۵درصد هزینه های آبیاری نوین را دولت پرداخت می کند. شعارسال:وزیر جهاد کشاورزی گفت:دولت بیشترین تسهیلات بانکی را به اجرای طرح های آبیاری نوین، توسعه […]