دهک  | dehak
میزان آب سالانه Archives | دهک | dehak
  • ۳۴.۵ میلیون نفر در کشور با تنش آبی رو به رو هستند/ بحران آب را جدی بگیریم
  • با وضعیت بارش‌ها درکشور ۳۴.۵ میلیون نفر در ۳۳۴ شهر در تابستان امسال در معرض تنش آبی قرار خواهند گرفت. شعارسال:  کشور ما با بحران جدی آب مواجه است و در این میان ۶ کلانشهر اصفهان،‌ یزد،‌ بندرعباس،‌ شیراز، کرمان و بوشهر بیش از همه در وضعیت بحرانی هستند . امسال در کشور حدود ۴۳ […]
  • ۳۴.۵ میلیون نفر در کشور با تنش آبی رو به رو هستند
  • با وضعیت بارش‌ها درکشور ۳۴.۵ میلیون نفر در ۳۳۴ شهر در تابستان امسال در معرض تنش آبی قرار خواهند گرفت. شعارسال:  کشور ما با بحران جدی آب مواجه است و در این میان ۶ کلانشهر اصفهان،‌ یزد،‌ بندرعباس،‌ شیراز، کرمان و بوشهر بیش از همه در وضعیت بحرانی هستند . امسال در کشور حدود ۴۳ […]