دهک  | dehak
میرمحمد صادقی Archives | دهک | dehak
  • آزمون ساده «ورزنه» پیش روی مسئولانی که داعیه مهار بحران آب را دارند!
  • این را می‌شود از به خشونت کشیده شدن این اعتراض‌ها دریافت که اوضاع منطقه و استان اصفهان را بحرانی کرده و نشست‌های امنیتی را کلید زده است. با اعتراضاتی که از فرط شنیده نشدن، به حاشیه‌های دیگر گره خورده و در نهایت به صف آرایی مأموران انتظامی و کشاورزان مقابل هم منجر شده و حتی […]