دهک  | dehak
میراث معنوی Archives | دهک | dehak
  • سروی که بین شاخه‌هایش قرآن می‌گذارند
  • اگر کسی شاخه درختی را بریده یا بشکند، فرزند یا عزیزی از وی فوت می‌شود، مصداق کامل احترام به نوامیس طبیعت و موجودات زنده در ایران است که نظیرش را در این حد و مقیاس در هیچ نقطه دیگری از دنیا نمی‌توان مشاهده کرد. شعار سال: فرهاد نظری ــ مدیرکل ثبت آثار و حفظ و […]