دهک  | dehak
مواد خام Archives | دهک | dehak
  • توان تولید علوفه هم در داخل کشور نداریم؟
  • شعار سال: ‌ امروزه یکی از دغدغه های کشور رفع فقر و بیکاری است که اقدامات در این زمینه توسعه اقتصادی را نیز به دنبال خود خواهد داشت. زیرساخت های نیل به این هدف سرمایه و تکنولوژی است. برخی مسئولان با بیان پیش شرط هایی , عدم فراهم بودن این پیش شرط ها را دلیل عدم […]