دهک  | dehak
مواد آلی Archives | دهک | dehak
  • میانگین فرسایش خاک در ایران سه برابر میانگین جهانی است
  • مجتبی مزروعی ظهر امروز در ششمین همایش روز جهانی خاک اظهار داشت: خاک به عنوان یک سرمایه تجدید ناپذیر و سرمایه ملی بستر رشد و استقرار جوامع بشری است و به خاک باید به عنوان یک سرمایه ملی مانند آب و منابع معدنی و یا حتی مهمتر از منابع معدنی بنگریم. شعار سال: مزروعی افزود: […]