دهک  | dehak
مرغداري گوشتي Archives | دهک | dehak
  • مقياس عملياتي در صنعت طيور ايران
  • اين روزها گروه‌هاي متعددي که به نحوي با صنعت طيور مرتبط هستند، در فضاي مجازي تشکيل شده است. افراد مختلف و عموما توليدکنندگان به بحث درباره راهکارهايي براي حل مشکلات صنعت مي‌پردازند. عمده اطلاعات توليدکنندگان منحصر به تجربه ايشان در مزارع پرورشي مختلف در صنعت است. از اينکه اساسا اين صنعت در دنيا و به‌ویژه […]