دهک  | dehak
مرتع داری Archives | دهک | dehak
  • باغات در اراضی شیبدار کشاورزی ایجاد شود، نه مراتع
  • عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، گفت: اراضی مرتعی که در حال حاضر مرتع محسوب می‌‍‌‌شوند نباید به باغ تبدیل شوند. شعارسال: جلال محمودزاده درخصوص کاشت درخت در اراضی شیبدار به منظور جلوگیری از فراسایش خاک، اظهار داشت: در مناطقی بحث کشت باغ در اراضی شیبدار مطرح می‌شود که دارای بارندگی مناسبی هستند و می‌توان در […]