دهک  | dehak
مرتعدارای Archives | دهک | dehak
  • تغییراقلیم عرصه های طبیعی ایران را تهدید می کند
  • معاون امور جنگل های سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: چالش تغییر اقلیم، پوشش گیاهی عرصه های جنگلی و طبیعی ایران را تهدید می کند. شعار سال: عباسعلی نوبخت افزود : با توجه به پیامدهای تغییر اقلیم، باید برای رفع این معضل تدابیر و راهکارهای اصولی اندیشید. وی اظهار داشت: برای جلوگیری از تخریب […]