دهک  | dehak
مرتعداران Archives | دهک | dehak
  • سازمان جنگل ها خواستار مشارکت در کاشت و احياي گياهان دارويي
  • رییس مرکز جنگل های خارج از شمال از جنگلداران، مرتعداران و صاحبان عرف عرصه های منابع طبیعی خواست در احیا و توسعه گیاهان دارویی در این عرصه ها مشارکت کنند. شعار سال: دکتر فریبرز غیبی گفت: صاحبان عرف عرصه های منابع طبیعی برای مشارکت در توسعه رویشگاه های گیاهان دارویی می توانند به ادارات کل […]