دهک  | dehak
مرتضی شریفی Archives | دهک | dehak
  • تأثیر منفی کاهش بارندگی‌ها بر جنگل‌های شمال کشور
  • مشاور شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری ازتأثیر منفی کاهش بارندگی‌ها بر جنگل‌های شمال کشور خبر داد. شعارسال: مرتضی شریفی با اشاره به گزارش اداره آبفای مازندران مبنی بر تنش آبی در۲۱ شهر در شمال کشور به دلیل کاهش بارندگی و تأثیر این موضوع بر گونه‌های جنگلی شمال کشور گفت: برای انواع گونه‌ها به تأمین […]