دهک  | dehak
مراقبت‌های بهداشتی Archives | دهک | dehak
  • خطر سوء تغذیه در کودکان زیر پنج سال
  • مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ضمن اشاره به دسترسی پایین به موادغذایی و ریزمغذی‌ها در مناطق ناامن غذایی کشور، تاکید کرد: مشکلات تغذیه‌ای مانند سوء‌تغذیه کودکان زیر پنج سال و کمبود ریزمغذی در این مناطق بیشتر دیده می‌شود. شعارسال: دکتر زهرا عبداللهی درباره اقدامات ضروری برای جلوگیری از بروز ناامنی غذایی در مناطقی […]