دهک  | dehak
مراتع و جنگل Archives | دهک | dehak
  • طرح جامع جنگل پژوهشی در سطح ۳۵۰ هکتار انجام می شود
  • رئیس مرکز پژوهش جنگلداری دانشگاه کردستان گفت: طرح جامع جنگل پژوهشی و آموزشی در سطح ۳۵۰ هکتار از جنگل های این استان در گستره زاگرس شمالی انجام می شود. شعار سال: احمد ولی پور اظهار داشت: طرح جنگل پژوهشی و آموزشی کوپیچ در روستایی به همین نام در شهرستان بانه در زمینه های جمع آوری […]