دهک  | dehak
مدیر کل شیلات سیستان و بلوچستان Archives | دهک | dehak
  • اشتغال‌ و ارزآوری میگوی مکران؛ بی‌سابقه در ایران کم‌سابقه در جهان
  • چابهار- یکی‌از منحصربه فردترین ظرفیت‌های سواحل مکران، ظرفیت‌های شیلاتی و آبزی‌پروی آن است تا جایی که این سواحل از سوی کارشناسان شیلاتی بهشت آبزی‌پروری ایران نام گرفته است شعارسال:چابهار– یکی‌از منحصربه فردترین ظرفیت‌های سواحل مکران، ظرفیت‌های شیلاتی و آبزی‌پروی آن است تا جایی که این سواحل از سوی کارشناسان شیلاتی بهشت آبزی‌پروری ایران نام گرفته […]