دهک  | dehak
مدیر کل شرکت بازرگانی دولتی ایران Archives | دهک | dehak
  • خرید تضمینی گندم از ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تُن گذشت
  • یک مقام مسئول گفت: : تاکنون ۷ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت و مابقی پس از تأمین مالی به حساب کشاورزان واریز خواهد شد شعارسال:یک مقام مسئول گفت: براساس آخرین آمار بیش از ۹ میلیون و ۱۰۰ هزارتُن گندم از گندمکاران خریداری شده است. مومن نیافر مدیرکل داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران، درباره […]
  • خرید تضمینی گندم به ۸.۲ میلیون تن رسید/ افزایش کیفیت و کاهش سن‌زدگی گندم
  • مدیرکل خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: تا پایان دیروز ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم از سراسر کشور به صورت تضمینی خریداری شده که ۵۰ درصد بهای آن را پرداخت کرده‌ایم. شعارسال: سید مومن نیافر  در مورد آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم خاطرنشان کرد: تا پایان دیروز ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار […]