دهک  | dehak
مدیر کل روابط عمومی سازمان محیط زیست Archives | دهک | dehak
  • دومینوی شاهکارهای رسانه‌ای محیط زیست به تهدید خبرنگار رسید
  • واکنش‌های عجیب و غریب سازمان محیط زیست از ارسال جوابیه بدون امضاء به گزارش‌های خبرگزاری فارس تا تهدید تلفنی خبرنگار از سوی یک مدیرکل در سایه آشفتگی و نابه سامانی درونی این سازمان ادامه دارد. شعارسال: واکنش‌های عجیب و غریب سازمان محیط زیست از ارسال جوابیه بدون امضاء ، فراتر رفته و دیگر برخی از […]