دهک  | dehak
مدیر عامل موسسه توسعه پایدار و محیط زیست Archives | دهک | dehak
  • کشت “محصولات تراریخته” باعث وابستگی دائمی به سموم شیمیایی خاص + فیلم
  • یکی از دروغهای بزرگی که جریان تراریخته‌پرست و تجارت‌پیشه برای توجیه کشت محصولات تراریخته در کشورمان به خورد برخی مجامع نخبگانی کشورمان داده، ادعای استفاده کم‌تر از سموم کشاورزی در کشت و تولید محصولات دستکاری شده ژنتیکی است! شعارسال: یکی از دروغهای بزرگی که جریان تراریخته‌پرست و تجارت‌پیشه برای توجیه کشت محصولات تراریخته در کشورمان […]