دهک  | dehak
مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران Archives | دهک | dehak
  • وقتی کانون صنایع آرد علیه منافع ملی نامه نگاری می کند
  • کانون انجمنهای صنایع آرد در نامه ای به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران خواستار حمل گندم با کامیون شده است. شعارسال:کانون انجمنهای صنایع آرد در نامه ای به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران خواستار حمل گندم با کامیون شده است. در حالی که تقریبا تمامی کارشناسان بر حمل و نقل ریلی در کشور تاکید داشته […]