دهک  | dehak
مدیر امور باغبانی سازمان Archives | دهک | dehak
  • زنجان استان پایلوت در ارزیابی سن زدگی گندم انتخاب شد
  • مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: زنجان استان شاهد و پایلوت در ارزیابی سن زدگی گندم انتخاب شده است. شعارسال:مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: زنجان استان شاهد و پایلوت در ارزیابی سن زدگی گندم انتخاب شده است. به نقل از جهادکشاورزی استان زنجان، ربابه شب خیز با بیان […]