دهک  | dehak
مدیریت یکپارچه آب Archives | دهک | dehak
  • ضرورت تدوین یک استراتژی جامع در مدیریت منابع آبی
  • شعار سال: اخیرا شورای عالی آب پاکستان به مقامات دولتی هشدار داده است که در صورت انجام ندادن اقدامات جدی در برای حفظ و تولید منابع آبی، این کشور تا سال ۲۰۲۵ با بحران جدی آب روبرو خواهد شد. در حال حاضر کمبود شدید آب تاثیر منفی ای بر بهداشت عمومی و اقتصاد پاکستان داشته […]