دهک  | dehak
مدیریت پایدار اراضی جنگلی Archives | دهک | dehak
  • همکاری فائو با ایران برای مقابله با خشکسالی و چالش های بیابان زایی
  • رائو ماتا ،نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در جمهوری اسلامی ایران گفت: فائو از بدو تاسیس در ایران در ۴۰ سال پیش، تلاش کرده است تا دانش فنی و تجارب خود در زمینه مدیریت اراضی در کنار روش های مدیریت منابع آب، جنگلداری، مقابله با خشکسالی و غیره را با رویکرد مقابله […]