دهک  | dehak
مدیریت و سیاست Archives | دهک | dehak
  • چهاردهمین شماره فصلنامه “گفت‌و‌گوی آب”
  • چهاردهمین شماره فصلنامه گفت و گوی آب منتشر شد. شعار سال: چهاردهمین شماره فصلنامه گفت و گوی آب با تاکیدی بر دانش بومی آب و نقش آن به عنوان پشتوانه تصمیم گیری و سیاست گذاری آب کشور توسط سردبیر آغاز می شود. سپس طی نوشتاری نگاهی منتقدانه به حکمرانی موجود آب کشور دارد. سپس به رابطه […]