دهک  | dehak
مدیریت هوشمندانه بازار Archives | دهک | dehak
  • ریشه‌های شکست مداخلات دولت
  • عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی در اقتصاد، بازار در مفهوم کلی آن به مکانی اطلاق می‌شود که در آن خریداران و فروشندگان براى مبادله کالا و خدمات اقدام می‌کنند. یک بازار، شامل تمام خریداران و فروشندگانى است که در حال دادوستد کالاها یا خدمات خاصى هستند. شعار سال: بازارها ممکن […]