دهک  | dehak
مدیریت های کشت و صنعت Archives | دهک | dehak
  • برخی ها درباره واگذاری کشت و صنعت مغان جوسازی می کنند
  • استاندار اردبیل گفت: جوسازی درباره واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به صلاح نیست و باید اطلاع رسانی دقیق به مردم درباره این واگذاری صورت گیرد. شعارسال: اکبر بهنام جو روز شنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی افزود: طرح واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی […]