دهک  | dehak
مدیریت مناسب بازار Archives | دهک | dehak
  • صادرات ۵۰درصد پسته ایران در سال۹۶/ وارد سال ناآور پسته شدیم
  • دبیرکل انجمن پسته ایران گفت: سال ۹۶، ۲۰۰هزار تن پسته در کشور تولید شد که از این میزان حدود ۵۰ درصد آن صادر گردید. شعارسال:دبیرکل انجمن پسته ایران گفت: سال ۹۶، ۲۰۰هزار تن پسته در کشور تولید شد که از این میزان حدود ۵۰ درصد آن صادر گردید. محمدابراهیم علوی با بیان اینکه سال گذشته […]