دهک  | dehak
مدیریت زراعی Archives | دهک | dehak
  • تنها راه نجات کشاورزی ایران ، کشاورزی حفاظتی است
  • شعار سال: از دیر باز و بر پایه نگرشی تاریخی خاک همواره به عنوان بستر رشد ونمو گیاهان و تولید غذا و عامل پیدایش تمدن مورد توجه بوده است، به طوری که در بسیاری از موارد ضعف و قوت اقتصاد هر کشور را در نحوه رفتار با خاک زراعی جستجو می کنند. آب دومین عامل […]