دهک  | dehak
مدیریت دولتی Archives | دهک | dehak
  • مدیریت آبخوان به دست جوامع محلی- ارزیابی تجربه آندراپرادش هند
  • تجربه‌های فراوانی درباره شبکه‌های آبیاری، به ویژه کانال‌ها و مخزن‎ها وجود دارد و به شکل گسترده‌ای مطالعه شده‌اند. پارادایم مدیریت مشارکتی آبیاری در چند دهه اخیر با درجات متفاوت موفقیت، هم در سطح جهان و هم در هند تجربه شده است. شعار سال: مدیریت منابع آب به دست جوامع محلی به عنوان مکمل، و در برخی […]