دهک  | dehak
مدیریت توسعه Archives | دهک | dehak
  • تبیین الگوی حکمرانی نوین سازمان تعاون روستایی ایران
  • مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اعلام کرد: الگوی حکمرانی نوین این سازمان، مشارکت پذیر، اجماع گرا، پاسخگو، مسئولیت پذیر، شفاف، موثر، عادلانه و فراگیر است. شعار سال: دکتر حسین شیرزاد، در دومین روز سفر خود به غرب استان مازندران در جمع مدیران عامل شبکه تعاون روستایی و کشاورزی عنوان داشت: الگوی حکمرانی نوین سازمان […]