دهک  | dehak
مدیریت بیولوژیک Archives | دهک | dehak
  • کاشت سنجد آبی بر آتش تغییر اقلیم
  • شعار سال: از مجموع ۱۶۴ میلیون هکتار مساحت حوضه‌های آبخیز کشور، حدود ۹۰ تا ۹۵ میلیون هکتار آن مربوط به مناطق کوهستانی، شیب‌دار و مابقی مربوط به دشت‌هاست. بر این اساس حدود ۹۱ میلیون هکتار از عرصه‌ حوضه‌های آبخیز (۵۵/۵ درصد از سطح کشور) سالانه بیش از ۲۲ میلیارد مترمکعب رواناب مستقیم و سریع تولید می‌کنند […]