دهک  | dehak
مدیریت بازرگانی کشاورزی Archives | دهک | dehak
  • واردات مواد غذایی پیش و پس از اجرای قانون تمرکز
  • وقتی مدیریت بازرگانی کشاورزی بر عهده متولی تولید باشد، میزان واردات متناسب با نیاز کشور انجام شده و از وارد شدن ضربه به تولید داخل جلوگیری خواهد شد! شعارسال: وقتی مدیریت بازرگانی کشاورزی بر عهده متولی تولید باشد، میزان واردات متناسب با نیاز کشور انجام شده و از وارد شدن ضربه به تولید داخل جلوگیری […]