دهک  | dehak
مدیریت آب مجازی Archives | دهک | dehak
  • فشارهای سیاسی مانع اجرای مدیریت آب مجازی است
  • استاد دانشگاه تهران می‌گوید: فشارهای سیاسی مانع تدوین و پیاده‌سازی‌ برنامه‌ای جامع در زمینه مدیریت آب مجازی در کشور شده است. شعار سال: بنفشه زهرایی نخستین دانش‌آموخته زن رشته مهندسی آب از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران در حالی از موانع سیاسی بر سر راه برنامه جامع مدیریت آب مجازی […]