دهک  | dehak
مدیریت آب در ایران Archives | دهک | dehak
  • آموزش مدیریت آب توسط اسرائیل!
  • متخصصین ایرانی آنقدر، هم از نظر عمق دانش کارشناسی و هم از نظر مدیریت اجرایی، توانمند هستند که بتوانند بحران آب را مدیریت کنند مشروط بر اینکه «دوستان نتانیاهو» بگذارند. شعارسال: عبدالله شهبازی طی یادداشتی در تلگرام خود نوشت: نتانیاهو با انتشار ویدئویی، که یکشنبه ۱۰ ژوئن ۲۰۱۸/ ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ انتشار یافت، و با […]