دهک  | dehak
مدیرکل دفتر پنبه Archives | دهک | dehak
  • آمادگي دولت براي خريد تضميني پنبه
  • يک مقام وزارت جهاد کشاورزي گفت: در کنار قيمت مناسب پنبه، امسال دولت هم براي خريد تضميني پنبه آمادگي دارد. شعارسال:يک مقام وزارت جهاد کشاورزي گفت: در کنار قيمت مناسب پنبه، امسال دولت هم براي خريد تضميني پنبه آمادگي دارد.  مديرکل دفتر پنبه، دانه هاي روغني و گياهان صنعتي وزارت جهاد کشاورزي در گرمسار گفت: […]