دهک  | dehak
مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی Archives | دهک | dehak
  • تخصیص ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای طرح زهکشی
  • تهرن (پانا) – مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تخصیص تومان اعتبار برای طرح زهکشی می گوید ۳۵ هزار هکتار از این طرح در دست اجرا است و امیدواریم در سال ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد . همچنین۱۵۰ میلیاردتومان از اعتبار این طرح در فاز نخست پرداخت شده است.