دهک  | dehak
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاونی روستایی Archives | دهک | dehak
  • ۹۷۶ میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان پرداخت شد
  • دکتر حسین شیرزاد ،مدیرعامل سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران اعلام کرد:۹۷۶ میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان برای خرید تضمینی و حمایتی ۶۵۰ هزارتن محصول کشاورزی تاکنون پرداخت شده است. شعارسال: دکتر حسین شیرزاد امروز در برنامه گفتگوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر سیما با اعلام این مطلب،افزود:۵۲ هزارتن وش پنبه به ارزش ۱۶۲ میلیارد تومان در سال […]