دهک  | dehak
مدیران Archives | دهک | dehak
  • وضعیت آب شرب و کشاورزی ایران «هندوانه‌ای» است
  • سال هاست در بسیاری از کشورهای جهان کشت و زرعی صورت نمی‌گیرد مگر بر اساس الگوی کشت. همان موضوعی که بی‌توجهی به آن این روزها ایران را وارد بحران تمام‌عیاری در زمینه آب کشاورزی و حتی شرب کرده است. شعارسال:سال هاست در بسیاری از کشورهای جهان کشت و زرعی صورت نمی‌گیرد مگر بر اساس الگوی […]
  • جلسه هماهنگی شورای مدیران استان و دفاتر نمایندگی سازمان برگزار شد
  • در این جلسه پیرامون بررسی مسائل مهم سازمان و در جهت هماهنگی هر چه بیشتر بین مدیران سازمانی در جهت پیشبرد اهداف سازمان برگزار شد و همچنین در خصوص موضوع نحوه ی ارائه خدمات بیشتر و با کیفیت تر به اعضاء و بهره برداران تصمیماتی اتخاذ گردید. شعار سال: جلسه ای با حضور ریاست ،معاونین و […]