دهک  | dehak
مدیران پتروشیمی Archives | دهک | dehak
  • شرکت های پتروشیمی در عدم تامین کود اوره برای کشاورزی مقصر هستند
  • وزیر جهاد کشاورزی گفت: مدیران پتروشیمی به دنبال افزایش قیمت میزان دو تن کود اوره مصرف داخل کشور و عرصه آن به قیمت کود اوره صادراتی بودند. شعارسال: وزیر جهاد کشاورزی ظهر امروز در جریان بازدید از روند اجرای طرح های مقابله با ریزگردها استان خوزستان، از یک طرح کشاورزی در شهرستان شوش بازدید کرد. […]