دهک  | dehak
مدیران منابع طبیعی Archives | دهک | dehak
  • اجرای عملیات آبخیزداری برای حفظ خاک،پوشش گیاهی و ذخیره سازی آب بهترین شیوه است
  • محمود حجتی ،وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که اجرای عملیات آبخیزداری بهترین شیوه حفظ خاک،پوشش گیاهی و ذخیره سازی آب در سفره های زیرزمینی است،بر ضرورت موضوعیت بخشی «آبخیزداری» در سطح ملی و محلی تاکید کرد. شعارسال: محمود حجتی امروز پنجشنبه در نشست سراسری مدیران ستادی و استانی سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور […]