دهک  | dehak
مدیران محیط زیست Archives | دهک | dehak
  • در‌های بسته سازمان محیط زیست بر روی متخصصان محیط زیست!
  • ماجرای اعتراض‌ به فراخوان استخدامی ۲۰۰ نیرو با تخصص‌های غیر مرتبط با محیط زیست در سازمان محیط زیست هنوز پایان نیافته اما مدیران این سازمان این راه کج را ادامه می‌دهند. شعار سال:‌ در حالی مدیرکل دفتر روابط عمومی سازمان محیط زیست از جذب نیروی جدید در اداره کل متبوع خود خبر می‌دهد که همچنان […]