دهک  | dehak
مدیران شبکه بهداشت Archives | دهک | dehak
  • سبزی آلوده به مواد نفتی همچنان برداشت می شود
  • چند روز پس از انتشار گزارش آبیاری سبزی های مزارع جنوب پایتخت با آب آلوده به مواد نفتی و تایید سازمان محیط زیست، خبرنگار ایرنا دوباره به این محل سر زد و مشاهده کرد که همچنان کار برداشت و بارگیری این سبزی های آلوده ادامه دارد شعارسال:چند روز پس از انتشار گزارش آبیاری سبزی های […]