دهک  | dehak
مديريت پسماند Archives | دهک | dehak
  • احياي تالاب ها نياز به استخدام کارشناسان دانشگاهي دارد
  • رئيس سازمان حفاظت محيط زيست کشور ضمن مهم خواندن نقش تالاب ها حيات محيط زيست كشور گفت: احياي تالاب ها نياز به استخدام کارشناسان دانشگاه دارد. شعارسال: دکتر کلانتري ۴ اولويت مهم رئيس جمهور در حوزه محيط زيست کشور را احياي تالابها،مديريت پسمانده ،ريزگردها و بهبود وضعيت هواي کلانشهرها دانشت و افزود: در اين ميان […]