دهک  | dehak
مدرن Archives | دهک | dehak
  • شیوه‌های سنتی و مدرن در کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد
  • کارشناس ارشد بیوتکنولوژی گفت: منفعت ملی، استفاده از تمام شیوه های سنتی و مدرن را در کشاورزی طلب می کند. شعارسال: شقایق فکوری امروز در ارومیه، با اشاره به اینکه پایداری جامعه انسانی متکی به توانایی آن در تولید غذای کافی برای تمام جمعیت است اظهار کرد: این در حالی است که از ظرفیت­ های […]