دهک  | dehak
مخروط افکنه Archives | دهک | dehak
  • ضرورت استفاده از روش‌های اصلاح خاک برای کاهش مصرف آب کشاورزی
  • استاد رسوب‌شناسی دانشگاه پیام نور تبریز با بیان این‌که اصلاح و ترمیم خاک جهت کاهش مصرف آب در کشاورزی ضروری است، گفت: روش اصلاح و ترمیم خاک برای تمام خاک‌هایی که در کشاورزی استفاده می‌کنیم و مشکل مصرف آب دارند، قابل اجراست. شعارسال: «جعفر شریفی»،  با بیان این مطلب گفت: به طور کلی ایران تحت […]