دهک  | dehak
مخالفان داخلی رویکرد ترامپ Archives | دهک | dehak
  • تغییرات اقلیمی مشکل خاورمیانه‌ای هاست، به آمریکا ربطی ندارد!
  • تغییرات اقلیمی به ویژه بر شرایط کشورهای تاثیر بیشتری می‌گذارد که دوره‌هایی طولانی از خشکسالی را تجربه می‌کنند. یکی از این کشورها سوریه است که جنگ داخلی در آن با خشکسالی شدید در این کشور در ارتباط دانسته می‌شود. شعارسال: تغییرات اقلیمی به عنوان یک تهدید امنیت ملی از استراتژی جدید دفاع آمریکا که روز […]