دهک  | dehak
مخاطرات محصولات تراریخته Archives | دهک | dehak
  • تولید و واردات محصولات تراریخته به صلاح کشور نیست
  • شعارسال: آزاد عمرانی، با اشاره به اینکه سویا، کلزا و ذرت دستکاری شده ژنتیکی یعنی تراریخته، محصولاتی هستند که واردات آنها توسط مقامات دولتی تایید شده است اظهار کرد: در بازار جهانی نیز چهار محصول سویا، ذرت، کلزا و پنبه حدود ۹۹ درصد محصولات تراریخته را تشکیل می‌دهند. وی گفت: بنابراین محصولاتی مانند تنباکو، نیشکر، […]