دهک  | dehak
مخابرات Archives | دهک | dehak
  • فروش هر متر زمین کشت‌وصنعت مغان به قیمت «پفک»
  • زمین شرکت کشت و صنعت مغان از قرار هر متر مربعی ۲۸۰۰ تومان یعنی کمتر از قیمت دو بسته پفک نمکی ۱۰۰ گرمی بفروش رفته است! شعارسال: داستان پرحاشیه واگذاریهای دولت تمامی ندارد. چه در این دولت باشد که در دولتهای قبلی. چه مخابرات باشد چه کشت و صنعت مغان. در این میان آنچه مشخص […]