دهک  | dehak
محیط زیست قزوین Archives | دهک | dehak
  • رسانه ها بازوان توانمند محیط زیست در فرهنگ سازی هستند
  • مدیرکل روابط عمومی و امور رسانه سازمان حفاظت محیط زیست گفت: رسانه ها بازوان توانمند محیط زیست در فرهنگ سازی و اطلاع رسانی هستند و با نگاه ملی از این ظرفیت استفاده می کنیم. شعارسال: امیرعبدالرضا سپنجی روز پنجشنبه در کارگروه آموزشی نقش رسانه ها در ارتقای دانش عمومی در حوزه محیط زیست که در […]