دهک  | dehak
محیط زیست اصفهان Archives | دهک | dehak
  • کاشت ۵ هزارهکتار برنج در اصفهان!
  • شاید زمانی آمار می‌دادند که سطح زیر کشت برنج در اصفهان به ۳۰ هزار هکتار رسیده بود، اما الان زیر چهار تا پنج هزار هکتار است. شعارسال:شاید زمانی آمار می‌دادند که سطح زیر کشت برنج در اصفهان به ۳۰ هزار هکتار رسیده بود، اما الان زیر چهار تا پنج هزار هکتار است.  عبدالحسین میرمیران‌ورزنه، حقوق‌دان […]