دهک  | dehak
محيط زيست Archives | دهک | dehak
  • چرا حقوق حيوانات؟
  • در کشوري که هميشه موضوع محيط زيست مورد بي‌توجهي قرار گرفته، شايد اگر ويراني‌هاي آشکار محيط زيست، از خشک‌شدن رودها و تالاب‌ها تا آلودگي هوا و ريزگرد‌ها نبود، هيچ‌گاه هشدارهاي سازمان‌هاي مردم‌نهاد و کوشندگان و کارشناسان محيط زيست مورد توجه قرار نمي‌گرفت. حيوانات بخشي از طبيعت و محيط زيست هستند و بالطبع حمايت از حيوانات […]
  • احياي تالاب ها نياز به استخدام کارشناسان دانشگاهي دارد
  • رئيس سازمان حفاظت محيط زيست کشور ضمن مهم خواندن نقش تالاب ها حيات محيط زيست كشور گفت: احياي تالاب ها نياز به استخدام کارشناسان دانشگاه دارد. شعارسال: دکتر کلانتري ۴ اولويت مهم رئيس جمهور در حوزه محيط زيست کشور را احياي تالابها،مديريت پسمانده ،ريزگردها و بهبود وضعيت هواي کلانشهرها دانشت و افزود: در اين ميان […]
  • کاهش ۲۶۴ تني گازهاي گلخانه اي با توسعه انرژي هاي تجديدپذير در سطح شهر تهران
  • رئيس مرکز مديريت محيط زيست و توسعه پايدار از توليد ۳۴۷ مگاوات ساعت برق و کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي به ميزان ۲۶۴ تن در سال از طريق توسعه انرژي هاي تجديدپذير خبر داد. شعارسال: به نقل از مرکز مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران، صدرالدين عليپور رئيس اين مرکز با اشاره به […]
  • توافق در سواحل پيرامون خط لوله در درياي خزر
  • کشورهاي منطقه درياي خزر به طور مشترک، امنيت زيست محيطي پروژه ها را ارزيابي خواهند کرد. شعارسال: به نقل از نشريه «کامرسانت» روسيه، روساي جمهوري منطقه درياي خزر به موازات امضاي کنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر در روز ١٢ ماه اوت، پروتکل ارزيابي تاثير پروژه ها براي محيط زيست را نيز امضا خواهند کرد. براساس […]